Till innehållet


Kreativ Skärgård - 11 första handlingarna

6.11.2018


Pargas jobbar med strategin på ett nytt sätt

Målbilden för vår strategi är en kreativ skärgård. Vi har fastställt fem tyngdpunktsområden. Under dessa tyngdpunktsområden har vi tillsammans planerat 41 olika handlingar som hjälper oss att nå våra mål.

Eftersom vi inte vill att strategin blir bara tomma ord, gör vi saker på ett annorlunda sätt denna gång. Vi har delat upp handlingarna i perioder om 100 dagar och den 5.11 introducerade vi de 11 första handlingarna.


AKTIVARE FRITID I EN GRÖNARE STAD

Vi samarbetar aktivare med tredje sektorn

 • Pargas går in för kontinuerliga talkojippon (plogging, krattningstalko mm.).

 • Vi samarbetar även med fjärde sektorn

Aktiverande samlingsplatser

 • Vi förnyar och utvecklar skolgården vid Kyrkbackens skola i Nagu. Målsättningen är att förverkliga en skolgård som tilltalar en bred grupp av användare i närsamhället, i olika åldrar, både under och utanför skoltid.

Vi utvidgar och utvecklar nätet av gång- och cykelleder

 • Vi utvecklar skilda leder för elcyklar och vi lånar ut elcyklar från biblioteket

 • Vi förbättrar skyltningen för att styra cykelturister in till centrum (Kalkvägen-Strandvägen-Skolgatan)

 • Vi fixar cykelparkering i anslutning till de centrala busshållplatserna (Strandvägen, Kalkvägen)


LÄTTARE ATT BESÖKA PARGAS

Utveckla det gemensamma skärgårdskonceptet i Egentliga Finland

 • Vi arbetar med att bygga upp varumärket Finlands Skärgård tillsammans med andra kommuner och städer i Sydvästra Finland. Målet med varumärkesprofileringen är att betona hur unikt området är. Dessa kännetecknande drag kommer att användas i internationell marknadsföring inom turism.

 • Vi gör en gemensam turistbroschyr med Kimitoön för 2019. Målet är att göra en gemensam turistkarta 2020.   

 • Vi samarbetar med andra kommuner i projekt: utvecklingsprojektet inom turism Coastal Bootcamp är ett samarbetsprojekt med Kimitoön, Yrityssalo Oy och Forststyrelsen. Pargas anställer en ny person för detta.

Expressbuss Pargas-Åbo-Pargas

 • Vi initierar en Expressbuss-linje utan onödiga stopp; ett par timmar under förmiddagen och ett par timmar på eftermiddagen i båda riktningarna. Detta underlättar pendling, gör det lättare att besöka Pargas och skapar också intresse för inflyttning.

 • Samtidigt utvecklar vi parkeringsplatser för både bilar och cyklar så att det är lätt att lämna bilen/cykeln på parkeringen och ta bussen.


INDIVIDUELLA TJÄNSTER

Allt från en lucka

 • Första våningen i stadshuset blir en välkomnande träffpunkt: här får du all information du behöver, här får du en paus i vardagen och här kan du mötas och trivas över en kopp kaffe.MERA STADSKÄNSLA

Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas

 • Vi gör satsningar på infarten till centrum. Speciell hänsyn fästs vid området mellan Kalkvägens rondell och Segelrondellen.

 • Vi utreder en elektronisk skylt vid Kalkvägens rondell.

 • Vi satsar på bl.a. ny brygga invid ett förnyat affärskvarter.

 • Vi använder bibbans yttervägg som digital anslagstavla och konstuppvisningsställe

Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum

 • Vi fortsätter med de redan tidigare startade projekten för att
  A) skapa flera och mera varierande boendemöjligheter (Malmstrand, Kyrksundsstranden)
  B) utöka serviceutbudet och därmed
  C) skapa fler arbetstillfällen (Vapparvägens affärskvarter)

 • Vi förverkligar den planerade lekparken vid Centralparken


MERA KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP

Sektoröverskridande arbete och vi-anda

 • Vi börjar med uppmuntrande lönesättning för projektarbetsgrupper

 • Vi stöder rekreationsåtgärder som ökar vi-anda mellan arbetsplatser.


  Företagarvänlig atmosfär

 • Vi effektiverar vårt stöd och rådgivning till gamla och nya företag. Vi möjliggör att kunden får all info och service från en lucka.


  Förbättrade upphandlingsprocesser

 • Vi tar i bruk nya upphandlingsanvisningar och en elektronisk upphandlingsprocess, vilket förbättrar våra upphandlingsrutiner och uppmuntrar till en aktiv dialog med de lokala företagen.
Skriv ut
Dela |
Upp