Till innehållet


Gatubelysning: ändrade belysningstider

18.12.2018


Gatubelysningen tänds kl. 06 på morgonen och släcks senast kl. 23.30. Strandvägen har belysning även nattetid. På dagen är belysningen släckt. Orsaken till de ändrade belysningstiderna är att minska energikostnaderna enligt de sparåtgärder som fastslagits i budgeten för gatubelysningen. Även anslagen för underhållskostnaderna för belysningen har minskats, vilket betyder längre intervaller mellan underhållsrundorna.

Vi önskar att felanmälningar gällande gatubelysningen görs via länken parainen.keyuv.keypro.fi

Teknikenheten i Pargas stad

Upp