Till innehållet


Dataskyddsförordningen preciserar behandlingen av personuppgifter från den 25 maj 2018

25.5.2018EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från 25.5.2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i kommunernas verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer.

En behörig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter och ökar öppenheten och transparensen. Det centrala i dataskyddsförordningen är bland annat

  • betoningen på lagligheten i behandlingen av personuppgifter
  • minimeringen av insamlade personuppgifter samt uppgifternas korrekthet
  • ökningen av öppen information.

För privatpersoner, dvs. de registrerade, syns förändringen till exempel som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare, och tack vare dem kan de förstå och följa hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål.

Mera information om:

Pargas stads dataskyddsarbete

Dataskyddsbeskrivningar för Pargas stad

Skriv ut
Dela |
Upp