Till innehållet


Pargas hälsocentral årets kvalitetshälsocentral 2018

12.11.2018


Pargas hälsocentral har blivit utnämnd till årets kvalitetshälsocentral 2018 av Hälsocentralernas kvalitetsnätverk. Pargas hälsocentrals läkare, hälsovårdare och sjukskötare på alla hälsostationer deltar årligen i en kvalitetsmätning. I årets kvalitetsmätning kom fram att Pargas hälsocentral hör till de bästa vårdplatserna i landet gällande diabetes, blodtryck och kranskärlsjukdomar. Utnämnande är resultatet av flera års arbete.  Pargas gick med i Hälsocentralernas kvalitetsnätverk år 2011.

Kvalitetsarbete har under årens lopp gjort personalen medveten om hur viktigt det är att i tid aktivt behandla kroniska sjukdomar, som kan ge komplikationer. På det sättet besparas mänskligt lidande och också ekonomi gynnas till följd av färre sjukhusvårdperioder.

Priset gläder och värmer hela arbetsgemenskapen. Vi är stolta över vår personal och utmärkelsen sporrar oss alla att även i framtiden fortsätta med kvalitetsarbetet.

Tf. Vårdchef Janette Sundqvist
Biträdande överläkare Kenneth Wilson

Upp