Till innehållet


Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten

9.4.2018


Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2018–2019: Väståbolands svenska församling, Marinas Heftis (Skräbböle eftis) och FysioGym (Piftis). 

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Kyrkbackens, Skärgårdshavets och Iniö skolor samt i daghemmet i Houtskär.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som får särskilt stöd. Skräbböle eftis prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Skräbböle eftis. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever i behov av särskilt stöd. 

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 8 och 9.

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent. Ansökningsblanketter fås från ovanstående verksamhetsställen, från stadens webbsida www.pargas.fi, stadshusets kundbetjäning, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna. 

Ansökningarna inlämnas senast 30.4.2018 till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Skriv ut
Dela |
Upp