Till innehållet


Inbjudan: Småbarnspedagogiken firas med en egen dag 5.9

31.8.2017
vasu.JPG


De nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Vi bjuder in er att bekanta er med den nya småbarnspedagogiken i vår stad tisdagen den 5 september.

Småbarnspedagogiken firas den 5 september med en egen dag och man ordnar evenemang på olika håll i Finland. Kom och bekanta er med de nya planerna för småbarnspedagogik och med de frågor som betonas i Pargas stad!

Ni är välkomna att besöka våra verksamhetsställen, som håller ÖPPET HUS tisdagen den 5.9 kl. 9-11 och kl. 14-16.

Adresser hittar ni här: 
Pargas
Andra kommunområden

Välkomna!

Från dagvård till småbarnspedagogik

Den nya småbarnspedagogiken baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Grunderna är en nationell föreskrift enligt vilken de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik görs upp.

Småbarnspedagogiken är nu ännu tydligare en del av det finländska utbildningssystemet. Den är en helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken pedagogiken betonas. Därför är det dags att börja prata om småbarnspedagogik istället för dagvård.

Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett infopaket om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik.

De finländska barnen deltar mindre i småbarnspedagogisk verksamhet än barnen i de övriga OECD-länderna. En färdplan för småbarnspedagogiken har utarbetats av utredare som undervisnings- och kulturministeriet hade utsett för uppgiften. I färdplanen ges riktlinjer för hur man skulle kunna öka deltagandet i småbarnspedagogiken och utveckla personalens kompetens och personalstrukturen vid daghemmen samt utbildningen:    
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-487-0

Ytterligare information:
Koordinator i regionen:
Utbildningsstyrelsen: Charlotta Rehn, svenskspråkig småbarnspedagogik, charlotta.rehn@oph.fi Kirsi Tarkka, finskspråkig småbarnspedagogik, kirsi.tarkka@oph.fi

Upp