Till innehållet


Nordkalks byggda kulturarv i Pargas: resultaten visas 28.1.2017

25.1.2017Nya visioner i en gammal omgivning – Nordkalks byggda kulturarv i Pargas

Nordkalk, Tammerfors tekniska universitet, Egentliga Finlands landskapsmuseum och Pargas stad ordnar tillsammans ett projekt där man söker efter nya användningsändamål för byggnader som inte används för produktion i Nordkalks område i Pargas. Projektet är en del av projektet Åboland, vår gemensamma kulturmiljö.

På Tammerfors tekniska universitets institution för arkitektur ordnas en kurs i arkitekturens historia under vårterminen 2017. Under kursen får studerandena utforska vilka möjligheter ett gammalt byggnadsbestånd erbjuder. Nordkalks fabriksområde i Pargas har blivit valt som objekt för kursen.  En viktig del av kursen är fältstudier under den 26–28 januari, då 35 arkitektstuderande besöker området med sina lärare för att ta fram nya visioner och möjligheter hur man kunde utnyttja byggnader som inte används för produktion. Resultaten från fältstudierna visas för invånarna lördagen den 28 januari i fullmäktigesalen i stadshuset. Planeringsarbetet pågår hela våren, efter fältstudierna återvänder studerandena till Tammerfors för att finslipa sina idéer vidare. Planerna som ska bli färdiga under våren presenteras i maj.

Bolaget som grundades 1898 under namnet Pargas Kalkbergs Aktiebolag heter numera Nordkalk. Under denna tid har bolaget låtit bygga flera kontors- och bostadshus samt andra byggnader av vilka en betydande del är i dag kulturhistoriskt värdefulla. Fabriksområdet utgör i sin helhet en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009). Flera byggnader används fortfarande för det ursprungliga ändamålet, medan en del står tomma. Vi hoppas att studerandena kommer med nya idéer hur man kunde utnyttja detta värdefulla byggnadsbestånd och att de samtidigt även reder ut vad som krävs för genomförandet av idéerna.  Studerandenas uppgift är inte lätt eftersom området är ett fabriksområde som använts för storindustri, vilket begränsar möjligheterna att använda byggnaderna. Ledstjärnan i arbetet är emellertid att det är lättare att bevara en byggnad om byggnaden används än om den bara står tom. Planeringsobjekt i projektet är områdena i Pajbacka, Manegen, Granbacka och Malmnäs.

Invånarna är varmt välkomna att ta del av resultaten från fältstudierna i fullmäktigesalen i stadshuset (Bryggan, 3:e vån.) lördagen 28.1 kl. 11–13 (Strandvägen 28).   Närvarande under dessa möten kommer vid sidan av studerande och lärare att vara även representanter för Nordkalk, Pargas stad och Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Tilläggsuppgifter:
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef, Pargas stad,
p. 040 488 5888
Iida Kalakoski, assistent, Tammerfors tekniska universitet, institutionen för arkitektur, p. 050 366 2583
Matti Bergbacka, fastighetschef, Nordkalk p. 020 753 7510
Från projektet Åboland, vår gemensamma kulturmiljö, forskare Paula Saarento, Egentliga Finlands landskapsmuseum, p. 040 707 5104

Upp