Till innehållet


Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården i Pargas

5.4.2017


Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården i Pargas.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan sökas senast måndagen den 24.4.2017 kl. 12:00

  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.
  • icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet. Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes.

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås från stadshusets Servicepunkt i Pargas, områdeskontoren och stadens webbsida www.pargas.fi. Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Gun Sirén, och t.f. socialservicechef Karin Högnäs, tfn 02 458 5700.


Upp