Till innehållet


TBE vaccinationerna: tredje dosen

1.9.2017Tredje dosen i grundserien ges 5-12 månader efter andra dosen. Under våren 2018 ordnas massvaccinationstillfällen för detta, närmare information om tidpunkt ges på vårvintern. Det är också möjligt för ortsborna att få sin tredje TBE dos i rådgivningen, skolhälsovården, vaccinationsmottagningen eller företagshälsovården i samband med annat mottagningsbesök.

Upp