Till innehållet


Sommarjobb 2017 har utlottats

13.3.2017


Vi fick totalt 139 ansökningar. Alla som sökt sommarjobbet i Kuntarekry inom utsatt tid numrerades (1-139). Lotteridragningen gick enligt följande process:

1) 25 nummer lottades ut

2) Därefter valdes 10 reserver (numrerade 1-10).

Tre ansökningar förkastades (inte födda 1999-2001). De 25 som valdes, kallas till intervjuer. Alla garanteras sommarjobb, men den slutliga placeringen avgörs först efter intervjuerna. Ungdomarnas egna önskemål beaktas om möjligt, men Pargas stad besluter om fördelning enligt de platser som finns.
 
Utlottningen gjordes 9.3 av kanslist Pia Nedermo.

Lotten gynnade följande personer: 
Ahlström Jessica
Borgenström Markus
Grandell Alexandra
Gratscheff Elias
Helle Jonas
Holmberg jenny
Jakobsson Julius
Jansson Aurora
Karlsson Sandra
Laine Mikaela
Lankinen Jussi
Lindberg Pihla
Mattlar Aaron
Melander Alisa
Niskanen Stina
Palomäki Andre
Puotsaari Tiia
Rantaseppä Oskari
Saarinen Kukka-Maaria
Sadwinski Jere
Salakari Anni
Sy Mimi
Veijalainen Oskar
Vilminko Inari
Virtanen Samiq
     

UTLOTTNING AV SOMMARJOBBSSEDLAR 2017:

Pargas stad lottar också ut 20 sommarjobbsedlar. Med sommarjobbssedel anses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1999-2001 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Sommarjobbsedlarna lottades ut vid samma tillfälle bland de blanketter (102 st.) som kommit in under utsatt tid. Dessutom valdes 10 reserver numrerade 1-10.

De som fått en sommarjobbssedel kontaktas personligen och kallas till ett gemensamt infotillfälle.

Skriv ut
Dela |
Upp