Till innehållet


Serviceavbrott i bankernas identifieringstjänster 23.4

21.4.2017Befolkningsregistercentralen informerar:

På grund av uppdatering och underhåll av bankernas it-system förekommer det serviceavbrott i bankernas identifieringstjänster på söndagen 23.4.2017.

Följande banker berörs:

  • Aktia
  • Sparbanken
  • Oma Säästöpankki
  • POP Pankki
  • Handelsbanken
  • Nordea

Tidpunkter för avbrott:

Nordea:
23.4.2017 kl. 4.00–18.00

Övriga banker:
23.4.2017 kl. 5.00–8.30

Under serviceavbrott är det inte möjligt att använda dessa bankers bankkoder för identifiering.


Upp