Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar i Pargas 2017- 2018

30.10.2017


Målgrupper:  

  • Barn i åldern 6 – 35 månader
  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård (kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt binjurebarksfunktion, kronisk leversjukdom, en sjukdom eller behandling som försämrar immunförsvaret, kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom)
  • Närstående till personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdomar eller vård
  • Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen.
  • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt

PARGAS HÄLSOSTATION

PLATS OCH TID FÖR VACCINATION AV VUXNA OCH RISKGRUPPER:
Pargas hälsostation, läkarmottagningen, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång endast via huvudingången!

Lördag 11.11 kl. 10 – 16
Lördag 18.11  kl. 10 – 16
Utan tidsbeställning!

Förfrågningar:
Tel. 040 488 5504, mån., ons. kl. 8 – 9, fre. kl. 10 – 11
Tel. (02) 454 5222, vardagar kl. 9 – 13

PLATS OCH TID FÖR VACCINATION AV BARN I ÅLDERN 6–35 MÅNADER SAMT BARN SOM TILLHÖR RISKGRUPP:
Barnrådgivningen/Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4

Tisdag 14.11 kl. 15 - 17
Onsdag 15.11 kl. 8 – 9.30
Tisdag 12.12 kl. 15 - 17
Torsdag 14.12 kl. 8 – 9.30

Förfrågningar:
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

PLATS OCH TID FÖR VACCINATION AV GRAVIDA:
Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.
Kontakta vid behov mödrarådgivningen för tidsbeställning.

Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12


NAGU HÄLSOSTATION


Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation:

Onsdag 15.11 kl. 13 - 17
Onsdag 22.11 kl. 13 – 17
Onsdag 29.11 kl. 13 – 17

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 118

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, eller tidsbeställning, tel. 0400 117 153 kl. 11.30 – 12.00.

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation:

Fredag 10.11 kl. 9 - 12
Torsdag 23.11 kl. 14 - 17
Torsdag 30.11 kl. 13 - 16

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 119

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse, eller via tidsbeställning, tel. 040 488 5815, vardagar kl. 12.30 – 13

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Houtskär hälsostation:

Fredag 10.11 kl. 15 – 17
Onsdag 15.11 kl. 15 - 17

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 120

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse.

INIÖ HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Iniö hälsostation:

Torsdag 9.11 kl. 10 - 12

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 121 vardagar kl. 9 - 10

Upp