Till innehållet


Byggnadstillsynens kundtjänst förnyas vid årsskiftet

14.12.2017


Byggnadstillsynen vill utveckla sin kundtjänst och lanserar därför ett nytt kundtjänstnummer vid årsskiftet. Det nya numret är 040 488 6080. På det nya numret ges service vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14).

Via kundtjänsten kan du boka tid för syner, beställa arkivsökningar och ansökningsblanketter som du behöver och få allmänna råd i frågor som rör byggnadstillsyn. Hos kundtjänsten kan du också kolla i vilket skede handläggningen av din lovansökan befinner sig. Vid behov blir du hänvisad till att kontakta den person som bereder ditt ärende och via kundtjänsten kan du även be någon av inspektörerna att ringa upp dig.

Telefontiderna för byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna slopas. Inspektörerna nås bäst på telefon om morgnarna, men i brådskande ärenden är det bäst att ringa kundtjänstnumret.
Det är också fortfarande möjligt att boka både telefontid (så att du blir uppringd vid en önskad tidpunkt) och besökstid till kontoret via hemsidorna.

Upp