Till innehållet


Nya egnahemstomter i Kyrksundsstranden

14.6.2017
kyrksundstranden.jpgBostadsområdet som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan. Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Nya tomter ges ut till försäljning genom anbudsförfarande så att de säljs till högstbjudande. Anbuden skall vara inlämnade i slutet kuvert senast 30.6.2017 kl. 10.

Mera info om tomterna HÄR.

Upp