Till innehållet


Byggarbeten vid Mossala färjeläge

20.9.2017


Bygget ger upphov till buller och störningar i färje- och vägtrafiken. Väganvändarna uppmanas vara särskilt uppmärksamma i närheten av byggarbetsplatsen på grund av de tillfälliga trafikarrangemangen. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information om trafikstörningar. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. NTM-centralen beklagar de olägenheter som byggarbetet medför.

Trafikreglering

Under arbetenas gång måste man göra tillfälliga trafikregleringar och vi uppmanar därför bilisterna att vara uppmärksamma. En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagar.

Trafikstopp förekommer under byggtiden på vardagar måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Varje enskilt stopp varar i högst 60 minuter och det förekommer högst tre stopp per dag. Mellan varje enskilt trafikstopp går det minst 2 timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. På vardagar måndag till torsdag mellan kl. 21.00 och 06.00 kan trafiken stoppas helt, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram vid färjeläget. Medan arbetena pågår kan det även förekomma andra tillfälliga stopp i färje- och vägtrafiken. Byggarbeten kommer inte att genomföras mellan fredag kl. 17.00 och måndag kl. 06.00 för att det inte ska förekomma störningar under de värsta rusningstiderna.

Information om trafikstopp

Trafikverkets vägtrafikcentral informerar om trafikstoppen under byggtiden. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information om trafikstörningar. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Jaakko Vanha-Kuitti, arbetsplatschef vid Destia Oy på adressen jaakko.vanha-kuitti@destia.fi.

Nya markstöd byggs

Det södra och norra markstöden vid färjeläget i Mossala byts ut helt mot ett bergförankrat markstöd med borrpålar. Byggnadsarbetet börjar i september då byggarbetsplatsen anläggs och arbetet slutförs i sin helhet före mitt av december. Det nya markstöden byggs direkt bakom det nuvarande markstödena. När det nya markstöden är färdiga, rivs de nuvarande markstödena och färjelägets bryggklaffar fästs i det nya markstödena. Man kan även behöva genomföra mindre muddringsarbeten och uppföra vägbankar vid färjeläget i anslutning till byggarbetet.

Ytterligare information:

  • NTM-centralen i Egentliga Finland: upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0295 022 791
  • Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797
Upp