Till innehållet


Avtäckningsceremoni för ”Lucius Alienus” av Stefan Lindfors i Centralparken i Pargas 9.6.2017 kl. 10.30

5.6.2017


Självständighetens 100-årsjubileumsår till ära har Pargas stad genomfört ett projekt där det sätts upp ett konstverk i Centralparken med anknytning till temat Östersjön. Tanken är att konstverket ska aktivera besökare, i synnerhet barn, att röra på sig. Konstverket ska till sin tematik knyta an till skärgården, Östersjön och Pargas eget tema Gäddan och gänget.

Inredningsarkitekt och skulptör Stefan Lindfors har både skissat och skapat konstverket. Lindfors är verksam internationellt inom olika områden inom design, arkitektur och konst. Bland hans större verk och konstruktioner för allmänheten kan nämnas olika konstruktioner inom gatuarkitektur, som terrasser och hållplatser för kollektivtrafik, skulpturutställningar och offentliga monumentskulpturer samt scenografi för produktioner inom scenkonst. Som särskilda meriter för honom räknas också att han har profilerat sig starkt i arbetet för att förbättra havsmiljön i Östersjön.

Paraden under Pargasdagarna med över 200 dagisbarn och 50 vuxna avslutas fredagen 9.6.2017 kl. 10.30 med ett saftkalas i Centralparken där konstverket ”Lucius Alienus” kommer att avtäckas under festliga former. De strategiska måtten för konstverket kan avslöjas så mycket att dess bredd kommer att vara cirka fem, längden cirka sju meter och höjden cirka tre meter.

Upp