Till innehållet


Info- och diskussionstillfälle om Lillvikens tillstånd 24.8

18.8.2017Torsdagen 24.8 kl 18.00-20.30 vid Simonby ungdomsföreningshus, Föreningsvägen 18, Lillandet

Anföranden och diskussion om bl.a följande teman:

  • Fiske som näring i Skärgårdshavet
  • Fiskeriverksamheten och dess belastning på Lillviken
  • Käldinge avloppsreningsverks tillsyn och reningsresultat
  • Avloppsvattnets inverkan på vattendraget enligt uppföljningsresultat
  • Problem i Lillvikens ekosystem som förorsakas av havsvikens naturliga egenskaper
  • Vilka fenomen i vattnet har naturligt ursprung, vilka beror på fiskeriverksamhetens utsläpp

Vid diskussionerna medverkar Saila Porthen och Asko Sydänoja från NTM-centralen, Kaj Mattsson från Åbolands Fiskarförbund, fiskeföretagare Jörgen Andersson och personalen vid stadens miljövårdsbyrå

Kaffeservering

Arr. Miljövårdsbyrån i Pargas stad i samarbete med Lillvikens skyddsföreningUpp