Till innehållet


Ett infomöte om stadens program för dag- och läckagevatten 29.3.2017

22.3.2017Pargas stad och stadens vattentjänstverk har startat ett åtgärdsprogram i syfte att minska andelen dagvatten som leds till avloppsnätet och vidare till avloppsreningsverket i Norrby i Pargas kommundel.

Ett informationsmöte om projektet kommer att ordnas onsdagen 29.3.2017 kl. 18.00 på Pargas stadshus (Kabyssen, 3:e våning).

För tillfället består över 60 % av allt vatten som behandlas på reningsverket av dagvatten. Målet är att minska dagvattens andel till 35 %. Den stora andelen dagvatten på avloppsreningsverket försvårar hanteringen av avloppsvatten, vilket har miljökonsekvenser och medför kostnader.

Med dagvatten avses regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten ansamlas till exempel på byggnadstak och på belagda områden på gårdarna.  Det krävs åtgärder både på privata fastigheter och i vattentjänstverkets avloppsnät för att kunna minska andelen dagvatten som leds till avloppsnätet. Vattentjänstverket i Pargas stad har kunnat minska på andelen dagvatten på avloppsreningsverket redan ungefär med en fjärdedel genom saneringar av avloppsnätet i gatuområdena.

Upp