Till innehållet


FramtidsVerkstaden sprider sig över Pargas: nu har du en chans att påverka stadens framtid!

9.2.2017
20120703-IMG_4648.JPG


Vi har börjat vårt strategiarbete i Pargas i form av en FramtidsVerkstad. Detta betyder att vi kommer att ställa frågor till fullmäktigeledamöter, invånare, företagare, föreningar om vad som är bra och vad som är mindre bra i Pargas, hurdan service vi ger och hur vi kan förbättra den.

Vi vill höra även dina synpunkter och åsikter och väntar med nyfikenhet hurdana idéer du har! Svara i fältet nedan, nu har du chansen att påverka Pargas framtid!


Upp