Till innehållet


Skärgårdstrafiken hotas av strejk på fredag

25.4.2017Sjömans-Unionen, Suomen Laivanpäällystöliitto och Suomen Konepäällystöliitto har lämnat Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) strejkvarsel om de frigående färjorna och fartygen. Om strejken blir av stoppar den färjetrafiken på bolagets rutter med undantag av vajerfärjorna. Trafiken upphör även på bolagets förbindelsebåtsrutter. Medlingen i konflikten leds av riksförlikningsmannen. Om parterna inte kan enas, inleds strejken som det nu ser ut fredagen 28.4.2017 kl. 06.00. Situationen är besvärligast på färjplatserna längs Skärgårdsvägen och i Karlö.

Om strejken blir av kan sannolikt endast sjuk- och larmtransporter som gäller liv och hälsa ordnas. Myndigheterna planerar tillsammans hur de här transporterna i skärgården ska kunna tryggas under strejken. Övrig trafik kan inte ordnas. Hotet om strejk gäller följande färjplatser:

  • Pargas–Nagu
  • Nagu–Korpo
  • Korpo–(Norrskata)–Houtskär
  • Gustavs–Iniö
  • Kasnäs–Hitis
  • Karlö


Hotet om strejk gäller följande förbindelsbåtsrutter:

  • Nagu norra (förbindelsebåten Falkö)
  • Pargas (förbindelsebåten Viken)
  • Velkua (förbindelsebåten Kivimo)
  • Kotka–Pyttis (förbindelsebåten Otava)

Om strejken inleds har den stora konsekvenser för befolkningen, företagen och servicen i skärgården som efter behov bör förbereda sig för situationen. Den fasta bosättningen är uppskattningsvis nästan 4 500 personer, av vilka största delen, cirka 3 000 personer, bor på öar i Pargas och cirka 1000 i Karlö. Därtill berör situationen ett betydande antal fritidsbosatta.

Tilläggsinformation:

NTM-centralen i Egentliga Finland, direktör Matti Vehviläinen,
tfn 040 083 3119

Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen,
tfn 0400 406 614

Upp