Till innehållet


Ännu hinner du svara och vinna en biobiljett!

14.3.2017Pargas stad och stadens vattentjänstverk har startat ett åtgärdsprogram i syfte att minska andelen dagvatten som leds till avloppsnätet och vidare till avloppsreningsverket i Norrby i Pargas kommundel. För tillfället består över 60 % av allt vatten som behandlas på reningsverket av dagvatten. Målet är att minska dagvattens andel till 35 %. Den stora andelen dagvatten på avloppsreningsverket försvårar hanteringen av avloppsvatten, vilket har miljökonsekvenser och medför kostnader.

Med dagvatten avses regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten ansamlas till exempel på byggnadstak och på belagda områden på gårdarna.  Det krävs åtgärder både på privata fastigheter och i vattentjänstverkets avloppsnät för att kunna minska andelen dagvatten som leds till avloppsnätet. Vattentjänstverket i Pargas stad har kunnat minska på andelen dagvatten på avloppsreningsverket redan ungefär med en fjärdedel genom saneringar av avloppsnätet i gatuområdena.

Genom att svara på frågorna i enkäten kan du påverka vilka åtgärder som vidtas och hur de riktas. Enkäten är öppen för alla intresserade. Vi hoppas få dina svar senast 19.3.2017. Bland alla som lämnar sina kontaktuppgifter lottar vi ut tio (10) Finnkino-biobiljetter.

Ett informationsmöte om projektet kommer att ordnas 29.3.2017 kl.18.00 på Pargas stadshus, III vån Kabyssen.

Upp