Till innehållet

 


Fastigheten ”Norrgård’s” i Bläsnäs till salu

1.11.2017


DSC00587.JPGPargas stad säljer det med rött inritade ca. 3 600m² stora området inklusive byggnader av den s.k Norrgård’s-fastigheten 445-14-4-1 i Bläsnäs, Norrgårdsvägen 4c.

Den ståtliga 880m² stora huvudbyggnaden är byggd 1907, och har genom åren fungerat som sjukhus, hotell
och som medborgarinstitutets konstklinik.

Kvartersområdet är i detaljplanen från 1984 reserverat för social- och hälsovårdsverksamhet.
Detaljplaneändring kan göras vid behov.
Försäljningsområdet med rött.jpg

Anbudsförfarande:
Försäljningen sker utgående från högsta anbud.
Pargas stad behåller rätten att godkänna eller förkasta inlämnade anbud.
Anbuden riktas till Pargas stad, Bygg- och Miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 PARGAS i slutet kuvert märkt ”Norrgård’s” senast 30.11.2017 kl. 16.
Försenade anbud beaktas inte.


Tilläggsuppgifter: Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
Visning enligt överenskommelse    


DSC00591.JPG   DSC00599.JPG   DSC00600.JPG
DSC00597.JPG   DSC00593.JPG  DSC00594.JPG 

Skriv ut
Dela |
Upp