Till innehållet


Varning för svag is

12.1.2016


De som rör sig i närheten av utloppet för avloppsvatten från Pargas stads reningsverk bör notera att isen eventuellt är svagare där än på andra ställen.   Utloppet för avloppsvatten ligger öster om ön Svinö på Vapparn.

Upp