Till innehållet


Sommarjobb har lottats ut!

4.3.2016Alla personer som sökte sommarjobbet i Kuntarekry inom utsatt tid deltog i lottningen. De 25 som valdes, kallas till intervjuer. Alla garanteras sommarjobb, men den slutliga placeringen avgörs först efter intervjuerna. Ungdomarnas egna önskemål beaktas om möjligt, men Pargas stad besluter om fördelning enligt de platser som finns.
 
Lotten gynnade:      
Ahlberg Elin
Brinkén Simon
Dahl Aatu
Ekblad Dennis
Ekholm Miranda
Eklund alexandra
Engdal Albin
Erola Minttu-Maaria
Fjällström Linnéa
Hermanson Veronika
Holländer Alexandra
Jakobsson Sophie
Johansson John
Karlsson Viktor
Keihäs Niko
Kuvaja Akseli
Lindblom Fredrik Johan
Lindqvist Sebastian
Lindroos Annika
Lundström Oskar
Palomäki Andre
Silkka Iina
Stromborg Adam
Vuokko Aleksi
Wallin Olivia

UTLOTTNING AV SOMMARJOBBSSEDLAR 2016

Pargas stad lottade också ut 20 sommarjobbsedlar. Med sommarjobbssedel anses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1998-2000 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand
Sommarjobbsedlarna lottades ut vid samma tillfälle bland de blanketter (120 st.) som kommit in under utsatt tid. Dessutom valdes 10 reserver numrerade 1-10.

De som fått en sommarjobbssedel kontaktas personligen och kallas till ett gemensamt infotillfälle.

Upp