Till innehållet


Utvecklingen av Malmen -rapporten

11.3.2016I den bifogade ProMalmen-rapporten redogörs utvecklingsarbetet som gjorts sedan juni 2013 av centrumkoordinator Folke Pahlman. Mera information finns även på sidan www.nyapargas.fi. Staden fortsätter arbetet med att utveckla Malmen med planläggningschef Heidi Saariso-Levin i spetsen.
Upp