Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

9.6.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Svenskspråkig utbildning:

koysi.jpg 

Elevassistent till Sarlinska skolan

Anställningen är på deltid (31h/vecka) för tiden 14.8.2017-2.6.2018.

Närmare uppgifter ger utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 3753593 under tiden 31.7.-2.8.

Ansökan sänds till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post: bildningen@pargas.fi.  Behörighet är examen för skolgångsbiträden eller annan lämplig examen. Som merit räknas att kunna tecken som stöd.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag.

Ansökningstiden utgår 2.8.2017.


Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpg


Fortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                  

 


Kosthåll:

etukuva21.jpg


Kosthållet i Pargas stad behöver SEMESTER- OCH SJUKVIKARIER för kosthållsarbetare och kockar


Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete, hygienpass. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken räknas som merit.

Uppgiften förutsätter ett genuint intresse för köksarbete, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt tjänstekollektivavtal.

Förfrågningar:

kostchef Niina Isberg / Pargas stad, niina.isberg@pargas.fi
kosthållsförman vik. Eva Bergman / Centralköket i Pargas, 040 488 5600
kosthållsförman Marika Andersson / Malmkullas kök, 040 488 6030
kosthållsförman Gunnel Malm / Nagus område, 040 488 5603
kosthållsförman Gunilla Gustafsson / Korpos område, 040 488 6029
kosthållsförman Maria Dahlqvist / Houtskärs och Iniös områden, 044 358 5977

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg
Vid Pargas stads social-och hälsovårdsavdelning ledigförklaras inom socialserviceenheten en ordinarie tjänst som


SOCIALARBETARE inom vuxensocialarbete fr.o.m. 15.9.2017 eller enligt överenskommelse.

Vi söker socialarbetare till vårt vuxensocialarbetsteam.

Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen att behandla ärenden som berör vuxna personers utmaningar i deras livssituation och att söka lösningar med olika metoder inom socialarbetet.

Teamet för vuxensocialarbete består av ansvarig socialarbetare, 3 socialarbetare, 2 socialhandledare, sysselsättningskoordinator, missbruksvårdskoordinator, flyktinghandledare, kanslist och socialservicechefen.  

En medelstor stads styrka är närheten till service och lättillgängligheten. Samarbetsparterna blir snabbt bekanta.

Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (§7, §32) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Arbetstagarens personliga utveckling stöds genom arbetshandledning och utbildningar. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Möjlighet finns att träna språket i en levande tvåspråkig miljö. Majoriteten av klienterna är finskspråkiga eller tvåspråkiga. 

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter räknas som merit. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret. Språkkunskaperna uppvisas med intyg. Vid anställningen tillämpas en prövotid på sex månader. I arbetet behövs möjlighet att använda egen bil.  

Tjänstens helhetslön kan diskuteras.  

Närmare uppgifter ges av socialservicechef Heidi Ulriksson eller social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn 02 458 5700.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 147269. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28,21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast 28.8.2017 kl. 12.00.


                                                                   * * *


Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 

                                                                      * * *                                                

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

 • Närmare information ges av socialhandledare Nora Johansson, tfn 040 488 5949 eller nora.johansson@pargas.fi


 •                                                                 * * * * *


  Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Carola Lundqvist / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Mervi Kurvinen / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp