Till innehållet

 


Lediga jobb i Pargas stad

3.11.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. 


                                    


Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpgFortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                                                                            * * *


Är du intresserad av utepedagogik och att jobba med barn?

Vi söker en ledare för lekparksverksamheten på Utö, 12h/v (må-to kl  9-12) med start så fort som möjligt.

Mera information fås av Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

Tfn 044 358 5985 eller pia.hotanen@pargas.fi


                                                                                             

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg


                                                     


Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Pargas stad lediganslår en befattning som HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE i Nagu och Pargas kommunområde.

Befattningen fördelas mellan kommunområdena enligt följande 60 % i Nagu och 40 % i Pargas.

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad tandläkare i Finland. Dessutom fordras goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken, som visas genom intyg. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA och läkaravtalet. Lönekrav kan ställas. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Marianne Andersson, tfn 040 488 5800 eller e-post marianne.andersson@pargas.fi  

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 156078.  Ansökan med tillhörande betyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi senast den 1.12.2017 kl. 12.00.


                                                                      * * *

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

VERKSAMHETSLEDARE till äldreomsorgen, Seniorstugan/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för verksamhetsledare: Socionom YH examen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 156196 Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 20.11.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av Janina Dahla, tfn 040 488 6055


                                                                     * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning inom social- och hälsovården:

SJUKSKÖTARE till äldreomsorgen i Korpo. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 156122. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 20.11.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Ramona Pettersson, tfn 040 485 0400

                                                                 * * *


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som SJUKSKÖTARE på Malmkulla bäddavdelningen från den 18.12.2017.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med äldre, stresstålighet och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnummer 155303  senast den 24.11.2017

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.


Förfrågningar, avdelningsskötare Marika Cederlöf  040 488 5843


                                                                        * * *


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar tillsvidare anställningar som NÄRVÅRDARE på bäddavdelningarna från och med den 15.12.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgifterna är närvårdarexamen. Uppgifterna förutsätter initiativförmåga, ett aktiverande arbetssätt, stresstålighet och ett levande intresse för arbetet med äldre. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnummer 155545  senast den 24.11.2017

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar:

Malmkulla bäddavdelning, avdelningsskötare Marika Cederlöf 040 488 5843        

Akut- och rehabiliterande bäddavdelning, avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik 040 488 5524 


                                                                 * * *


Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 


                                                                      * * *    

                                            

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

 • Närmare information ges av socialhandledare Nora Johansson, tfn 040 488 5949 eller nora.johansson@pargas.fi


 •                                                                 * * * * *


 • Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp