Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

19.5.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. 

Servicetjänster:

purjehdus_.jpgFASTIGHETSSKÖTARE


Servicetjänster ledigförklarar en visstidsanställning som fastighetsskötare i arbetsavtalsförhållande på heltid i Pargas kommunområde för tiden 1.8.2017–31.7.2019. Efter visstidsanställningens slut finns det möjlighet till fortsatt anställning.


Arbetsuppgifterna består av:

 • uppgifter inom underhåll, drift och fastighetsskötsel av fastigheter
 • uppföljning av underhåll och service av teknisk utrustning och apparatur i fastigheter
 • underhåll, drift och fastighetsskötsel av stadens fastigheter.

Behörighetsvillkoren:

 • tillräcklig förmåga att i tal och i skrift använda svenska och finska språken
 • erfarenhet av underhåll, drift och fastighetsskötsel av fastigheter
 • tillräckliga adb-kunskaper för hantering av fastighetsautomation
 • körkort av minst klass B.


Dessutom uppskattar vi:

 • grundläggande kunskaper i VVSE-teknik
 • samarbetsförmåga och flexibilitet
 • utbildning inom fastighetsbranschen och kunskaper i elinstallationer.


Till arbetet hör jourarbeten utöver normal arbetstid.

Lön utgår enligt AKTA. Den som väljs till anställningen ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Förfrågningar och närmare uppgifter om anställningen: fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451424, seppo.pihl@pargas.fi, eller teknisk disponent Jari Salminen, tfn 040 759 9045, jari.salminen@pargas.fi.

Ansökningarna med arbets- och studieintyg sänds senast 31.5.2017 kl. 14.00 under adress Pargas stad, Servicetjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Fastighetsskötare”. Försenade ansökningar beaktas ej. 


 Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpg


 Fortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                         


                                                                  * * *                                                        


               Vid dagvårdsenheten lediganslås följande uppgifter


                 1. Assistent (svenskspråkig) till dagvårdsenheten 1.8.2017 tillsvidare


Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren inom socialvården (272/2005). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader. Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag.

Till uppgiften söker vi en personer som är positiv, utvecklingsinriktad och bra teamarbetare.


Tilläggsuppgifter ges av barnomsorgschef Pia Hotanen, tfn 044 358 5985 eller pia.hotanen@pargas.fi

Ansökan sänds till Pargas stad, dagvårdsenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi senast 31.5.2017 kl.12.00. Intervjuer hålls den 5.6.2017. Märk ansökan med uppgiftens nummer 1.

   

                                                                   * * *

             

Närvårdare under tiden 1.8.2017-31.7.2018, 65 %,  Korpo daghem

Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren inom socialvården (272/2005). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA. Den som blir vald bör uppvisa straffregisterutdrag. Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Tua Sundström, tfn 040 488 5733.


Ansökan sänds till Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi senast 28.5.2017.


                                                                 * * * 


Assistent under tiden 1.8.2017-31.7.2018, Houtskärs daghem

Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren inom socialvården (272/2005). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA. Den som blir vald bör uppvisa straffregisterutdrag. Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Diana Mårtensson, tfn 040 488 5702.

Ansökan sänds till Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi senast 28.5.2017 .


   

 


Kulturenheten:

pyora_kori_rgb.jpg
FRITIDSLEDARE till kulturenheten för tiden 1.8.2017 – 30.6.2018

Huvudsakliga arbetsuppgiften är verksamheten på ungdomsgården i Pargas och allmänt ungdomsarbete i kommundelen Pargas, bland annat frågor kring de ungas delaktighet. Men fritidsledaren deltar också i verksamheten för barn och unga i andra delar av kommunen. I arbetet ingår både kvälls- och veckoslutsjobb. Körkort och tillgång till bil räknas som en merit.

Vi ser gärna att du har examen i ungdomsarbete och erfarenhet av ungdomsarbete. God förmåga att i tal använda svenska och finska språket behövs också.

Den som blir vald bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd  samt straffregisterutdrag innan arbetsförhållandet inleds.

Mer uppgifter ger kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel. 050 596 2601 eller fritidssekreterare Tove Dahlén tel. 040 562 1825.

Ansökan riktas till Pargas stad, bildningsavdelningen - kultur, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller kultur@pargas.fi senast 2.6.2017 kl. 14.00.


                                                              * * *


FRITIDSLEDARE till kulturenheten 1.8.2017 tillsvidare

Huvudsakliga arbetsuppgiften är verksamheten på ungdomsgården i Nagu och allmänt ungdomsarbete i kommundelen Nagu, bland annat frågor kring de ungas delaktighet. Men fritidsledaren deltar också i verksamheten för barn och unga i andra delar av kommunen. I arbetet ingår både kvälls- och veckoslutsjobb. Körkort och tillgång till bil räknas som en merit.

Vi ser gärna att du har examen i ungdomsarbete eller erfarenhet av ungdomsarbete. God förmåga att i tal använda svenska och finska språket behövs också.

Den som blir vald bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag innan arbetsförhållandet inleds.

Mer uppgifter ger kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel. 050 596 2601 och fritidssekreterare Tove Dahlén tel. 040 562 1825.

Ansökan riktas till Pargas stad, bildningsavdelningen - kultur, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller kultur@pargas.fi senast den 2.6.2017 kl. 14.00. 

Svensk utbildning:

kivipino_.jpgVid det svenskspråkiga skolväsendet i Pargas stad lediganslås följande tjänster och uppgifter:


 1. specialklasslärare, Malms skola, 1.8.2017 tillsvidare
 2. timlärare i engelska och tyska (huvudsyssla), Skärgårdshavets skola och Kyrkbackens skola, för läsåret 2017-2018
 3. lektor i gymnastik och hälsokunskap( vikariat), Sarlinska skolan och PSG,  för tiden 14.8.2017-2.6.2018 
 4. elevassistent (deltid), Skräbböle skola, för tiden 14.8.2017–2.6.2018.
 5. elevassistent (deltid), Sarlinska skolan, för tiden 14.8.2017–2.6.2018
 6. skolkurator (deltid, vikariat), Kyrkbackens skola och Sarlinska skolan, för tiden 10.8.2017-28.5.2018


Närmare uppgifter ger rektorerna enligt följande:

Malms skola, rektor Saga Isaksson tfn 040 4885862

Skräbböle skola, rektor Jonas Wallin tfn 040 4885876

Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola, rektor Martin Hartman tfn 040 5768600

Sarlinska skolan, rektor Christa Andersson tfn 050 5962605

eller per e-post förnamn.efternamn@edu.pargas.fi.


Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Tjänsten i p. 1 gäller elever som läser enligt verksamhetsområde och kräver kunskaper i tecken som stöd.

Arbetet som elevassistent i p. 4 och 5 medför hantering av rullstol och lyft.

För p. 6 är behörighetskraven lämplig högskolexamen. Erfarenhet av arbete med barn och unga räknas som merit. Lön enligt AKTA.


Ansökan sänds till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post: bildningen@pargas.fi.

Av ansökan bör tydligt framgå vilken punkt eller punkter som ansökan gäller.

Till ansökan bifogas betyg som utvisar behörigheten samt CV. Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa godtagbart läkarintyg (p. 1) och straffregisterutdrag.  Ansökningstiden utgår 5.6.2017 kl. 14.00.


 


Kosthåll:

etukuva21.jpgKosthållet i Pargas stad behöver SEMESTER- OCH SJUKVIKARIER för kosthållsarbetare och kockar
Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete, hygienpass. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken räknas som merit.

Uppgiften förutsätter ett genuint intresse för köksarbete, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt tjänstekollektivavtal.

Förfrågningar:

kostchef Niina Isberg / Pargas stad, niina.isberg@pargas.fi
kosthållsförman vik. Eva Bergman / Centralköket i Pargas, 040 488 5600
kosthållsförman Marika Andersson / Malmkullas kök, 040 488 6030
kosthållsförman Gunnel Malm / Nagus område, 040 488 5603
kosthållsförman Gunilla Gustafsson / Korpos område, 040 488 6029
kosthållsförman Maria Dahlqvist / Houtskärs och Iniös områden, 044 358 5977

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpgPargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

SJUKSKÖTARE  till äldreomsorgen i Houtskär, Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vid anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 140783.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 05.06.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590

                                                               * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat inom social- och hälsovården:

SJUKSKÖTARE vikariat till äldreomsorgen i Korpo för tiden 1.8.-31.12.2017 med möjlighet till förlängning:

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 140788.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller

socialcentralen@pargas.fi senast 05.06.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Ramona Pettersson, tfn 040 485 0400


                                                            * * *


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en tillsvidare anställning som NÄRVÅRDARE på Malmkulla bäddavdelningen från och med den 17.07.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett aktiverande arbetssätt, stresstålighet och ett levande intresse för arbetet med äldre. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnnummer: 140815  senast den 07.06.2017

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, vikarierande avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843


                                                               * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemvård/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 140798. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 05.06.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av ansvarig handledare Maarit Silván, tfn 050 596 2615


                                                                      * * *

                                                   

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Trygghetsservice/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 140812. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 05.06.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av ledare för serviceboende Carina Willberg, tfn 0400 202 848

                                                                          * * *

     

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Aftonro/Iniö. Anställningen gäller för tiden 12.6.-31.12.2017.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 140842.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 05.06.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av Annika Brunnsberg          tfn 040 488 5590


                                                                       * * *     


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en tillsvidare anställning som ANSTALTSBITRÄDE på Malmkulla bäddavdelningen från och med den 17.07.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltsbiträdesexamen. Uppgiften förutsätter noggrannhet och ett levande intresse för arbetet med äldre. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Före tillträde skall den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 140828. 

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi senast den 07.06.2017.

Förfrågningar, vikarierande avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843


                                                                   * * *


Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi


Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 


                                                                      * * *


                                                

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 


Skriv ut
Dela |
Upp