Till innehållet


Vattenläcka i Korpo

14.6.2016Vattendistributionen avbruten i de norra delarna av Tallbackavägen. Felet har lokaliserats och reparationerna har påbörjats. Felet torde kunna åtgärdas under eftermiddagen.

Det kan förekomma grumlighet eller luft i hushållsvattnet. Konsumenterna uppmanas därför att låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vattentjänstverket beklagar eventuellt besvär som detta kan orsaka.

Upp