Till innehållet


Hjälp oss att utveckla Korpo!

29.6.2016
ENKAT_korpo.jpg


Korponämnden ordnar ett utvecklingsseminarium om Korpos framtid på Kommunalgården i oktober. 

Inför seminariet genomför nämnden en enkät, vars syfte är att utreda vad de fast bosatta och deltidsboende i Korpo anser vara mest angeläget att åtgärda i Korpo.   Man kan delta i enkäten antingen elektroniskt HÄR eller på papper som ska lämnas till områdeskontoret senast 31.7.2016.

Upp