Till innehållet


Resultat från Iniö och Korpo utvecklingsseminarier

8.11.2016
DSC_0194.JPG


Iniönämndens utvecklingsseminarium 26.9.2016

30 personer deltog på Iniönämndens utvecklingsseminarium som ordnades ombord på m/s Amorella och m/s Grace måndagen den 26.9.2016

Näringslivschef Tomas Eklund informerade om hur man kan söka understöd/projektpengar och han ser för tillfället positivt på inflyttningen och utvecklingen av staden. Informationschef Anne-Maarit Itänen  berättade om olika marknadsföringskanaler som t.ex sociala medier, infobladet, broschyrer, mässor och andra evenemang. Även iniö-sidan på stadens hemsida diskuterades och kommer att uppdateras. Man vill också framföra att iniö info på facebook inte är stadens sida. Iniös egen sida är aktuellt i Iniö.

Företagare Anders Fagerlund informerade om Nagu-modellen och en del av den kunde även Iniö ha nytta av. Han påpekade hur viktigt det är med en levande skärgård året runt. Samarbete mellan företagen och skapande av ett företagarregister som hela tiden behöver uppdateras är också viktigt.

En privatfinansierad inflyttningscoach kunde vara en fördel för orten. Coachen skulle sköta kontakter till kommunala och privata aktörer. Skulle ta reda på och veta vad som finns tillgängligt: lediga bostäder, tomter, arbetsplatser etc. Detta skulle leda till att lättare kunna koordinera samarbetet mellan t.ex företag, arbetskraft och inflyttning.

Informationssekreterare Åsa Knuts presenterade ett sammandrag av Iniö-enkäten. 81 svar hade inkommit. Deltidsföreningens ordförande Heidi Paatero presenterade i sin tur deras förening och dess tankar om Iniös framtid.

Iniö Folks grundare och årets fritidsboende 2016 Seppo Bruun talade varmt för cykelvägar och vandringsleder. Ung företagare Rolf Schwartz önskade hitta den ”extra kryddan” för att få de olika byalagens sommardagar aktivare. Han poängterade också om oanvända hus som t.ex ungdomsföreningens hus och Keistiö skola kunde användas mera till olika tillställningar. ”Nyinflyttade” Suvi Lindqvist och Marika Räty berättade om hur de hittade Iniö och hur det var att flytta till Iniö.

Andra ärenden som diskuterades:

  • borde finnas beställning av turer/bilplatser till förbindelsebåtarna på nätt
  • vandringsleder, cykelvägar
  • mera och bättre skyltning
  • försök med att företag/enskilda personer provar jobba i skärgården en vecka
  • barnens värld: satsa på något för barnfamiljer, sommar- och vinteraktiviteter
  • viktigt att företagare inte bara har ”aktiviteter” på sommaren utan under hela året
  • hållbar utveckling och vara föregångare
  • Proförening, både för- och nackdelar, intresse finns men finns det tillräckligt aktiva för en förening? Proföreningens huvudsyfte skulle vara att söka pengar för olika projekt?

Korponämndens utvecklingsseminarium 1.11.2016


Skriv ut
Dela |
Upp