Till innehållet


Arbetsgivare - så här fungerar sommarjobbssedel 2016

23.3.2016Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar  till sommarjobb för minst två veckor. Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln

 1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 1998-2000.
 2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening verksam i Pargas. Ett hushåll, en privat person eller Pargas stad kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem till företagets ägare.
 4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för minst två veckor.
 5. Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan person

Arbetsgivarens roll

 • Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 • Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 dagar) och bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor.
 • Den dagliga arbetstiden skall vara minst 6 timmar.
 • Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2016.
 • Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till Aktiva senast 3.6.2016
 • Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast 31.10.2016. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.
 • Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga


Aktiva:
Strandvägen 32, 21600 Pargas
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Eeva Suominen, tfn 040 488 5657

Upp