Till innehållet


Seppo Bruun Årets Fritidsboende 2016

20.8.2016
seppo_bruun.jpg 
Seppo Bruun har av stadsstyrelsen  på intitiativ av såväl Iniönämnden som föreningen Iniö deltidsboende rf valts till Pargas stads Fritidsboende 2016. Han är deltidsboende i Iniö med sin hustru Elsa och medlem i föreningen Iniö deltidsboende rf .

Seppo har grundat Iniö Folk och har i nio års tid ansvarat för ett veckoslut långt musikarrangemang. Förutom huvudkonserten har anordnas en jamsession samt ett flertal mindre konserter och varje år bl.a. en konsert i servicehemmet Aftonro. Med sina personliga kontakter har Seppo lyckats få såväl nationellt som internationellt kända finska och finlandssvenska artister att ställa upp, vilka alla har uppträtt utan arvode. Också Seppo själv och lokala förmågor har uppträtt.

Seppo har utfört sitt livsverk i arbetslivet i daghemmet Pakilan Lastenpaikka i Helsingfors som han varit med om att grunda och varit ledare för. Daghemmet grundar sig på den s.k. fria uppfostrans ideologi. På 1980-talet gjorde han på YLE tillsammans med Kosti Kotiranta en serie önskekonserter för barn.

Seppo har varit journalist i tidingen Ruotuväki, Kansan Uutiset, bilsporttidningen Vauhti, ungdomstidningen Stump och Radiomafia. Han har skrivit om musik i olika tidskrifter och tillsammans med Pekka Gronow boken Popmusiikin vuosisata. Han var med i den prisbelönta arbetsgruppen som skrivit boken och gjort radioprogrammet Jee jee jee – suomalaisen rockin historia. Seppo har redigerat till finska Mark Levengoods två böcker med citat av barn, Gamla tanter lägger inte ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull.

Skriv ut
Dela |
Upp