Till innehållet


Diskussionsmöte om skärgårdstrafikens servicenivå 12.2.2015

3.2.2015
Brännskär 11 6 2014.jpg


Skärgårdstrafikens servicenivå – motsvarar de nuvarande trafiktjänsterna kundernas behov?

Kommunikationsministeriet gör i samarbete med Trafikverket och NTM-centralen i Egentliga Finland som bäst en utredning om skärgårdstrafikens servicenivå samt hur trafiktjänsterna ska ordnas i framtiden. Väsentliga utgångspunkter för arbetet är behoven, förväntningarna och målen som de fast bosatta, fritidsboende, turisterna, näringsidkarna och kommunerna har gällande trafiken och transporterna. Utredningen gäller inte bara landsvägsfärje- och förbindelsefartygstrafikservicen utan också övriga trafiktjänster till sjöss och på land samt datakommunikationstjänster i anknytning till rese- och transportkedjorna.

Diskussionsmötet om utredningen är avsett för Skärgårdshavets invånare, näringsidkare och kommunernas representanter och ordnas den 12 februari 2015 kl. 16.00 – 19.00 i Pargas stadshus, fullmäktigesalen, adress Strandvägen 28, Pargas.

Syftet med mötet är att från olika synvinklar diskutera den nuvarande servicenivå för resor och transporter i Skärgårdshavet och dryfta behov, förväntningar och mål för hur trafik- och transportservicen i skärgården kunde ordnas.

Välkommen!

Kommunikationsministeriet, Trafikverket, NTM-centralen i Egentliga Finland


Upp