Till innehållet


Användarundersökning av stadens webbplats och infoblad Nytt

11.12.2015
banneri_netinkehitys.jpgGenom att svara på frågorna medverkar du i att stadens hemsida och infoblad Nytt blir bättre och mera omfattande i framtiden.

Genom att klicka på länken nedan eller bilden ovanför kommer du till användarundersökningen. Jag ber dig att svara senast 10.1.2016.

Klicka här för att komma till undersökningen

Tack för din insats!

Mera information om undersökningen:
Informationschef Anne-Maarit Itänen
Tfn 044 358 5706 

Upp