Till innehållet


Frågeenkät om barnfamiljers önskemål om service

19.9.2014
dreamstime_xxl_7474985.jpg


Som en del av projektet Välmående barn och unga som ingår i programmet Kaste (2013–2015) genomförs en kartläggning över barnfamiljers önskemål om service till barnfamiljer i S:t Karins, Reso, Kimitoön, Pargas och Åbo. Tilläggsuppgifter om projektet här.

Vi ber dig svara på denna enkät. Svaren används till att utveckla serviceformer var syfte är att öka barnfamiljers välfärd. I dag erbjuds barnfamiljer många olika serviceformer bl.a. motion, kultur, rådgivning etc. Har du erfarenhet av luckor i serviceutbudet? Var tycker du att man kunde förbättra serviceutbudet? Vad är du å andra sidan nöjd med? Nu har du en möjlighet att komma med förslag och idéer!

Vi vill att användarna ska vara nöjda med den service de får och därför hoppas vi att få kommuninvånarna med i utvecklingsarbetet. Enkäten genomförs konfidentiellt och anonymt.

Svarstiden är 1.9–28.9.2014. Svara på enkäten HÄR.Upp