Till innehållet


Verksamhetsunderstöd 2013

31.1.2013
 

 

Understöd för kulturverksamhet, idrottsverksamhet och verksamhet för barn och ungdom samt stipendier för konstnärer och understöd för upprätthållande av föreningshus för ungdomsarbete kan sökas från Pargas stads kulturnämnd senast söndagen den 17 februari 2013.

Ansökningar om projektunderstöd för kulturverksamhet och ungdomsarbete kan lämnas in under hela året, dock senast 45 dagar före projektet eller evenemanget.

Närmare information om understöden samt blanketter på stadens hemsida, HÄR.

 

VERKSAMHETSUNDERSTÖD INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I PARGAS 

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården i Pargas.  

Understöd kan sökas senast torsdagen den 28 februari 2013 kl. 12.00 av   

  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden

  • icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden. 

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet.

Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds. 

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes.

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås från stadshusets infodisk i Pargas, områdeskontoren och här:

 

Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Gun Sirén, och socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700.

Verksamhetsunderstöd kan sökas senast torsdagen den 28 februari 2013
kl. 12.00.

Upp