Till innehållet


Utvärdering av samgången 2009 mellan de fem tidigare kommunerna i nuvarande Pargas stad

1.1.2013

Kommunerna Kimitoön och Väståbolands stad (senare Pargas stad) bildades samtidigt och på liknande sätt den 1.1.2009. Flere mindre kommuner slogs ihop till en större.

Revisionsnämnderna i båda kommunerna har utvärderat tre bokslut sedan samgången 2009. Förutom siffermässiga uppgifter i samgångsavtal, budget och bokslut, utvärderades även verksamhetsberättelserna. Tanken var att ta reda på hur samgången hade utfallit i förhållande till samgångsavtalen.

Nämnderna beslöt anlita en utomstående utvärderare för detta ändamål. Politices studerande Cecilia Fredriksson från Åbo Akademi. Revisionsnämndernas ordförande, författaren och revisorn sammankom till några möten för att dra upp riktlinjerna för arbetet.

Till intervjuobjekt valdes personer, som aktivt deltog i samgångsprocessen, dvs. medlemmarna i organisationskommissionerna, de nuvarande och före detta kommundirektörerna, avdelningscheferna och övriga tjänstemän, som bäst hade möjlighet att bedöma utfallet.

Utvärderingarna har gjorts separat för vardera kommunen, men även en jämförelsedel mellan kommunerna ingår. Upp