Till innehållet


Utträde ur swap-avtal ger staden klirr i kassan

12.2.2013


Stadens utträde ur ett swap-avtal, om vilken stadsstyrelsen i går den 11 februari gav klartecken till, ger nu staden 3,1 miljoner euro.

Ekonomidirektören och stadsdirektören har förverkligat stadens utträde ur ett swap-avtal och utträdet ger staden hela 3,1 miljoner euro. Avtalet som ingåtts i mars 2011 har sedan tidigare inbringat staden 550 000 euro i ränta. Avtalet, vars ingående välsignades av fulLmäktige i mars 2012, har ingåtts till en 0-kostnad för staden.

Syftet med det 20-åriga avtalet var att kunna minska helhetskostnaderna för stadens finansiering och ändra på riskstrukturen. Den risk som varit förknippad med avtalet har varit bunden till ett scenario med en kraftig och långvarig deflation i euroområdet.

Avtalet var ingått som ett långvarigt avtal men utvecklingen av avtalets marknadsvärde gjorde det lockande för staden att nu gå ut ur avtalet. Trots att avtalets fortsättande hela tiden varit en option så bedömde staden det nu som fördelaktigare att gå ut ur avtalet.

Ekonomidirektör Patrik Nygrén har varit i nyckelposition gällande swap-avtalet och han har enligt min bedömning jobbat mycket bra, säger stadsdirektör Folke Öhman. - Och att utan egen insats under två års tid få 3,65 miljoner euro är inte fy skam. De pengarna kommer att behövas mer än någonsin, fortsätter Öhman. Han poängterar också att fullmäktiges ursprungliga beslut att ingå avtalet var mycket progressivt och förtjänar erkännande.
Upp