Till innehållet


Aktuell trafikinformation

11.12.2013

Trafikmeddelande: Houtskärs rutt

M/S Karolinas trafik är avbruten på grund av tekniskt fel. Alternativ fordon anordnas för närvarande; rederiet meddelar om utvecklingen senare i dag. Aktuell information erhålls av fartyget, tel. 040 717 3455.4.11.2013

Grustransportena till Ramsholmen fortsätter vecka 45 från måndag till fredag. Nordic Duck trafikerar då avvikande från tidtabellen på turen 08.00 – 10.20 och enligt nedanstående tidtabell.  

08.00 – 08.30 Granvik - Heisala - Granvik
08.30 – (09.40) Grustransport till Ramsholmen
10.00 – 10.20 Heisala – Granvik

Övriga holmar på ruttområdet – ingen trafik under denna tur.

Det kan uppstå förseningar på turen 10.00 från Heisala.29.10.2013 

Trafikmeddelande: Houtskärs rutt

M/S Karolinas söndagstur kl. 13.50 tidigareläggs för att passagerare hinner till Åbo-buss. Ny avgångstid är kl. 13.15. Första söndagen med nya turtiden är 3.1.2013.

 

28.10.2013

Trafikmeddelande: Korpo-Norrskata-Houtskär 

Landsvägsfärjan Stella som går mellan Korpo, Houtskär och Norrskata är ur trafik 5—6.11.2013 på grund av varvsgarantiarbeten. Garantiarbeten kan inte utföras samtidigt som färjan transporterar passagerare och fordon.

Stella inledde som ny färja trafiken på rutten Korpo—Houtskär 1.1.2013. Trafiken till Norrskata började 16.9.2013 då den nya färjestranden där blev klar.

Under tiden garantireparationerna pågår sköts trafiken mellan Korpo och Houtskär med färjan Mergus och mellan Korpo och Norrskata med färjan Replot 2. Detta medför inga ändringar i tidtabellerna.

Trafikmeddelande Pargas ruttområde  

Arbetet för att förbättra vägförbindelsen mellan Heisala och Ramsholmen påbörjas vecka 44 med gruskörning som sköts av Nordic Duck. Med anledning av detta trafikerar man avvikande från tidtabellen på turen 08.00 – 10.20 (10.35 mån) från måndag till torsdag och vid behov på fredag och enligt följande tidtabell: 

08.00 – 08.30 Granvik- Heisala- Granvik

08.30 – 09.40 Gruskörning till Ramsholmen

09.40 – 10.00 – 10.15 Granvik – Heisala – Granvik

Övriga holmar på ruttområdet – ingen trafik under denna tur.


17.10.2013

Trafikmeddelande: Pargas - Nagu 

På färjan Sterna utförs underhållsarbeten fre 18.10.2013. Under arbetet ersätts Sterna av färjan Odil. Detta medför inga ändringar i färjtidtabellerna.

Färjan Falco dockas fr.o.m. 21.10.2013 och är ur trafik i två veckor. Falco ersätts av  färjan Odil. Detta medför inga ändringar i färjtidtabellerna.

Upp