Till innehållet


Hörande av passagerare på ruttområdena Iniö-Houtskär

4.1.2013

 

 

INBJUDAN

Hörande av passagerare vid ruttområdena Iniö – Houtskär; diskussion om förbindelsetrafikens servicenivådefinition och rutternas kommande tidtabeller ordnas:

Tid:       Lördag 12.01.2013 kl. 10.30-13.00

Plats:   Iniö, Norrby - Snäckan
 

Transport från Houtskär:
Rederiet ordnar extratur-retur från Houtskär till Iniö på lördagen. Vid öppet vatten körs turen med m/s Karolina (max 30 pers.) men om det blir is och menföre, sköts trafiken med svävare som tar max. 8 pers; då körs två turer  totalt 16 pers. Därför ber vi er anmäla om ert deltagande senast 9.01.2013 kl. 19.00 till m/s Karolinas telefon 040 717 3455.

Förbindelseturen från Själö via Kvarnholm-Åselholm startar kl. 8.30 (i stället av kl. 9.15) och kör till Kannvik. Returresan från Kannvik startar 13.30 (i stället av kl. 12.30).  Mera information från m/s Satavas (m/s Nordep) telefon 040 849 5140.

Information om mötet: Jouni Vuorinen, jouni.vuorinen@mountain.fi ,
0400 536 656

Välkommen!

JS Ferryway ltd OyUpp