Till innehållet


Den grundläggande utbildningen, gymnasiet samt förskolan i Pargas stad läsåret 2013–2014

8.8.2013

Elevernas skolarbete inleds tisdagen den 13 augusti 2013, klockslag enligt följande:

Kirjala skola  8.10
Malms skola  9.00
Skräbböle skola  9.00
Sunnanbergs skola  8.30
Våno skola  8.25
Sarlinska skolan åk 7  9.00
Sarlinska skolan åk 8 och 9  10.00
Pargas svenska gymnasium  12.00 (samling i Sarlinska skolans festsal)
Kyrkbackens skola  8.30
Skärgårdshavets skola  9.00
Träsk skola  8.15
Iniö skola  9.05

På stadens och skolornas hemsidor finns information om skolarbetet. På övriga förfrågningar angående skolarbetet svarar skolornas rektorer.

Den svenskspråkiga FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN inleds i Pargas kommunområde i berörda daghem tisdagen den 13 augusti 2013 kl. 9.00. Kirjala skolas förskolegrupp inleder sitt arbete kl. 8.10. I övriga kommundelar följer förskolan skolornas starttider.

 

Pargas den 8 augusti 2013
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp