Till innehållet


Nylands Brigads repetitionsövning i Gyltö- och Korpoområdet i början av augusti

3.7.2013
Nylands brigad kommer den 3–9 augusti att ordna en repetitionsövning i Gyltö- och Korpoområdet för en internationell kustjägartrupp vars utbildning och utrustning brigaden ansvarar för. Försvarsmakten planerar att sätta denna trupp i beredskapstur 2015 (Response Forces Pool, RFP) under Natos snabbinsatsstyrka (NATO Response Force, NRF). Det är fråga om truppens första repetitionsövning.

I övningen deltar totalt något över 300 personer, drygt tio fartyg från marinen och cirka 40 olika typer av fordon, även bepansrade trupptransportfordon. Också flera andra aktörer från försvarsmakten kommer att bekanta sig med övningen under veckan, vilket betyder att försvarsmakten kommer att ha stor synlighet i Åbolands skärgård i augusti.

Huvudbasen för övningstrupperna finns på Gyltö dit trupperna anländer under lördagen den 3 augusti. Under övningen rör sig trupperna också i Korpo och på de intilliggande havsområdena. Trupperna kommer att öva i området mellan Gyltö och Örö på onsdagen den 7 augusti. Skjutningarna med skarp ammunition kommer att genomföras på Gyltö den 4–5 augusti. Övningsammunition kommer att användas under hela övningen, men särskilt under tiden den 5–8 augusti.

Vi är väl medvetna om att vår övning infaller mitt i semestersäsongen. Därför strävar våra trupper efter att ta hänsyn till den lokala befolkningen i all sin verksamhet. Vårt mål är att de lokala invånarna i god tid får veta bland annat var och hur våra trupper kommer att röra sig i området. Vi avser därför att under juli månad i samråd med områdeskontoret i Korpo ordna ett informationsmöte som är speciellt riktat till den lokala befolkningen om hur övningen ska gå till. Mer information om övningen ges av ledaren för övningen, kommendör Sami Nurmi (0299 337 500) och av informatören, löjtnant Leo Puhakka (0299 337 510).

Marinen och Nylands brigad vill redan på förhand tacka Korpoborna för deras stöd till denna viktiga övning!

Kommendör Sami Nurmi
Kommendör för Ekenäs kustbataljon
Nylands brigad
Upp