Till innehållet


Egentliga Finlands förbunds utredning av servicenätet inom handeln på gång

18.6.2013

 

 

Egentliga Finlands förbund håller just nu på att göra en utredning av servicenätet inom handeln med syfte att dra upp riktlinjer för var service inom handeln ska placeras i framtiden. Som ett led i denna utredning har förbundet nu öppnat en enkät för att kartlägga invånarnas vanor när det gäller att handla och nyttja annan service i Egentliga Finland.

Genom enkäten samlar förbundet in information om vilka butiker invånarna i Egentliga Finland handlar i, hur de förflyttar sig för att få service och om servicen i deras vardagsmiljö behöver utvecklas. I enkäten ingår en karta där de svarande ska markera de butiker och annan service som de använder.

Enkäten ger ny information om hur invånarna i Egentliga Finland handlar och nyttjar annan service. Denna information kommer att utnyttjas i planeringen och utvecklingen av vår region. Bland de svarande som lämnar sina kontaktuppgifter kommer förbundet att lotta ut tre stycken nya historieböcker "Varsinais-Suomi – maakuntien ykkönen".

Enkäten kan besvaras t.o.m. 31.8.2013 på adressen http://www.eharava.fi/inquiry.jsp?id=423&lang=sv.
Man kan även gå in i enkäten via Egentliga Finlands förbunds webbplats www.varsinais-suomi.fi/sv.

Upp