Till innehållet


Nattjouren i Åbo flyttar

15.3.2013
  

Hälsocentralens nattjour i Åbo som används av Pargas stad flyttar 26.3.2013 till ÅUCS nya T2-sjukhus, adr. Keramikfabriksgatan 1. 

Telefonnumret till nattjouren är 02 313 8800, telefonkontakt är önskvärd. 

  • Till och med 1.4.2013 ordnas nattjouren i Åbo kl. 22.00–08.00. 

  • Från och med 2.4.2013 ordnas nattjouren i Åbo vardagar kl. 20.00–08.00 och på veckoslut och helgdagar kl. 18.00–10.00.

 

Upp