Till innehållet


I katastrofövningen OTTO betonades myndighetssamarbetets betydelse

18.4.2013
katastrofövningen OTTO
 

I onsdags övade ett antal myndighetsorganisationer upp sitt inbördes samarbete i olyckssituationer och i situationer med många skadade under en katastrofövning i Pärnäs i Nagu i Pargas. Katastrofövningen arrangerades redan för fjärde gången. I övningen deltog cirka 330 personer från olika myndigheter och frivilligorganisationer samt från olika utbildningsområden på olika läroanstalter. 

Det var fullt ös i Pärnäs i Nagu på onsdagen den 17 april när proffs och studerande från olika områden samlades i katastrofövningen OTTO. Övningen var ett led i Åbo yrkeshögskolas projekt AMOVIRKE som syftar till att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter vid stora olyckor, i undantagssituationer och i situationer med många skadade. I katastrofövningen övades beredskap för en situation där ett passagerarfartyg kör på grund till följd av en explosion i maskinrummet. Det grundstötta fartyget läcker olja i havet och 20 personer skadas allvarligt. Sammanlagt evakueras cirka 80 personer från fartyget. I evakueringen deltar bland annat Egentliga Finlands räddningsverks MIRG-grupp som är specialiserad på sjöräddning, fartyg från Västra Finlands sjöbevakningssektion och Marinen samt helikoptrar från Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten. 

Ett smidigt samarbete mellan myndigheterna accentueras framförallt i olyckssituationer. Det mest centrala målet med en katastrofövning är därför att utveckla detta samarbete och att beakta de lokala särdragen vid stora olyckor och i situationer med många skadade. 

AMOVIRKE (ammatillisen osaamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ensi- ja akuuttihoidossa eller utveckling av yrkeskompetens och myndighetssamarbete inom prehospital akutsjukvård och akutvård) är ett projekt som koordineras av resultatområdet Hälsovård och vars fokus ligger på att utveckla myndighetssamarbetet och skapa handlingsmodeller för situationer med många skadade i Egentliga Finlands område. Därtill strävar projektet efter att utveckla planer för stora olyckor, undantagssituationer och situationer med många skadade så att de lokala särdragen och resurserna beaktas i planerna. Enligt projektchef Jari Säämänen är bakgrunden till projektet att öka patientsäkerheten. Hanteringen av stora olyckor har övats upp sedan 2009. I de tidigare övningarna har scenariona handlat om en skolskjutning, en explosion i ett kraftverk och en kollision mellan en buss och en långtradare med ammoniak som last. 

I genomförandet av katastrofövningen OTTO deltog utöver Åbo yrkeshögskola också Pargas stad, Västra Finlands sjöbevakningssektion och Gränsbevakningsväsendets SuperPuma-helikopter, Marinen och Försvarsmaktens helikopter, FRK och frivilliga räddningstjänsten VaPePa, Socialjouren i Åboregionen, Åbo universitets medicinska fakultet och undervisningsämnet medieforskning, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare, Egentliga Finlands nödcentral, Egentliga Finlands räddningsverks MIRG-grupp och sjukvårdsgrupp, Polisinrättningen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Nagu FBK samt privata sjuktransportföretag HES och MedGroup.

IMG_7176.JPG IMG_7224.JPGIMG_7238.JPG

IMG_7268.JPGIMG_7286.JPGIMG_7294.JPGIMG_7324.JPGIMG_7143.JPGIMG_7315.JPGUpp