Till innehållet


Katastrofövning till havs i Pargas den 17 april

15.4.2013
 

INVÅNARNA FÖR KÄNNEDOM

Det ordnas en katastrofövning till havs i Pärnäs i Nagu 17.4.2013 som ett omfattande samarbete mellan olika myndigheter med cirka 350 personer. Utgångsläget för katastrofövningen är en explosion i maskinrummet på ett passagerarfartyg som därefter kört på grund utanför Pärnäs.  

Övningen för storolycka ingår som en del i utbildningsprogrammet för akutvård och övningen genomförs inom projektet AMOVIRKE vid yrkeshögskolan i Åbo. Utöver yrkeshögskolan deltar också följande instanser i genomförandet av övningen: social- och hälsovården i Pargas stad, sjöbevakningssektionen, SuperPuma från Gränsbevakningsväsendet, MIRG-gruppen från räddningsväsendet i Åbo, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (affärsverket för akutvård och jour), Marinen, nödcentralen i Egentliga Finland, polisinrättningen i Egentliga Finland, Finlands Röda Kors, frivilliga räddningstjänsten VaPePa och de frivilliga brandkårerna i Nagu och Korpo.

Övningen hålls kl. 10–14 och utryckningsfordonen och räddningshelikoptern som kör till området hör till övningen. Utomstående kan inte följa övningen.

Upp