Till innehållet


I år skickar vi inte julkort utan donerar i stället pengar till världens barn

1.12.2013
banner_486x60_unicef_sv.jpg
 

Pargas stads ledningsgrupp har beslutat att vi inte skickar julkort i år utan donerar i stället de pengar som reserverats för julkort till välgörenhet. I år donerar vi pengar till världens barn och Unicef.

Mera info:
Informationschef Anne-Maarit Itänen
Tfn 044 358 5706

 

Donationerna till FN:s barnfond Unicef används för att hjälpa de barn som behöver det mest. Med hjälp av stödet kan man säkra att barnets rätt till hälsa, utbildning och skydd uppfylls.

 

Upp