Till innehållet


Inventering av fornlämningar på Ålön utförs

10.10.2013
  

 

Egentliga Finlands landskapsmuseum kommer att utföra en inventering av fasta fornlämningar på Ålön i Pargas under oktober 2013. Inventeringen görs som ett led i delgeneralplaneringen av Ålön och finansieras av Pargas stad och Egentliga Finlands förbund. Inventeringen koncentrerar sig i huvudsak på kalkugnar och -gruvor från den historiska tiden. För närvarande känner man till ca trettio gamla kalkugnar och -gruvor i området. Dessa kommer att gås genom i terrängen under inventeringen för att kartlägga och bedöma deras skick och läge. 

Inventeringen kommer att utföras av forskare Tanja Ratilainen. Tips om eventuella fornlämningar på Ålön kan lämnas till forskare Kaisa Lehtonen vid Egentliga Finlands landskapsmuseum, tfn 040 187 9379, kaisa.e.lehtonen@turku.fi

Upp