Till innehållet


Sammanställning av de inkomna sparförslagen

3.10.2013
euro (1).jpg

 

Pargas stad har bett invånarna att bidra med förslag till åtgärder som kan möjliggöra minskade kostnader och/eller ökade intäkter för staden. Sammanställningar av de ca 80 inkomna förslagen finns här:

 

 

För mer information:
Informationschef Anne-Maarit Itänen
Tfn 044 358 5706
 

 

Upp