Till innehållet


Verksamhetansvarig sökes till Iniö hamn

4.3.2013

 

Pargas stad söker en driftig person/företagare för att sköta verksamheten i Norrby hamn, Iniö under sommarsäsongen 30.4.– 1.10 under åren 2013 – 2017.

Pargas stad betalar ingen ersättning för underhåll och skötsel, men upplåter utan kostnad hamnens samtliga båtplatser till uppdragstagaren. För dessa har uppdragstagaren rätt att av gästande båtar uppbära en avgift för att täcka kostnaderna för hamnens skötsel, renhållning, energi, avfallshantering, drift och material.

Uppdragstagaren ska också idka bränsleförsäljning på angiven plats i hamnen.  Uppdragstagaren ansvarar för utrustning, installation och behövliga tillstånd för förvaring och försäljning av bränsle.

Valet av uppdragstagare baserar sig på lämplighet: referenser, verksamhetsplan och intervju. Ansökningar med bifogade referenser och verksamhetsplan ska lämnas in per e-post till Pargas stads näringslivschef Tomas Eklund, tomas.eklund@pargas.fi, senast den 11 mars 2013 kl. 12.00.

För mera information, kontakta näringslivschef Tomas Eklund, tel 040 488 5675.

Upp