Till innehållet


Iniö besökshamn invigdes

20.6.2013
inio.jpg
 

Den förnyade besökshamnen invid flera livligt trafikerade småbåtsfarleder och kyrkbyn är ett populärt resmål för både båtfarare och andra turister. Det fanns ett klart behov att utveckla Norrbyviken till en attraktiv besökshamn och samtidigt utveckla det lokala näringslivet, främst inom service- och handelsbranschen. Strandområdet omkring gästhamnen var också i behov av en miljömässig uppsnyggning. 

Planeringen påbörjades under år 2011 och arbetena i besökshamnen inleddes sommaren 2012.  Pargas stad har ansvarat för helheten och flera olika entreprenörer har genomfört projektets olika arbetsskeden. 

I praktiken har arbetet bestått av två helheter: byggande av nya serviceutrymmen med bastu, toaletter och duschar samt muddring av hamnbassängen och byggande av ny kajkant och betongbrygga. 

Ett speciellt drag gällande serviceutrymmena är att bastun är byggd så att familjer kan bada bastu gemensamt, i stället för damer och herrar skilt för sig. 

De två projekthelheterna har finansierats med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Egentliga Finlands förbund och från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2014 via ELY-centralen i Egentliga Finland. En del av det  samgångsbidrag som Pargas stad fick vid kommunsammanslagningen år 2009 har också använts för detta ändamål. I enlighet med Iniö kommunfullmäktiges beslut inför kommunsamgången användes största delen av Iniös andel av samgångsbidraget till Norrby hamn.  Totalbudgeten har varit cirka 1,8 miljoner euro.

inio2.jpg 

Upp